Chov ovcí plemene texel

Jsme malá rodinná farma, kde chov ovcí je předmětem našeho podnikáni, které provozujeme jako vedlejší činnost vedle svého hlavního zaměstnání. Nacházíme se v obilno-bramborářské výrobní oblasti s nadmořskou výškou 290 – 305 m. Průměrná roční teplota je 9,0 °C, roční množství vodních srážek je v průměru 814 mm. Stádo ovcí bylo poprvé zapojeno do kontroly užitkovosti v roce 2001. Od roku 2005 máme udělený status: „Šlechtitelský chov ovcí plemene texel“ a „Chov s uznaným zanedbatelným statusem rizika ke klasické klusavce (TSE). Chov je pod stálou kontrolou Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, inspektorát Karviná. V chovu jsou uplatňovány zdravotní opatření dle schválené Metodiky kontroly zdraví zvířat. V současné době mám ve svém stádě 15 bahnic a 1 plemenného berana. Hlavním zaměřením mého chovu je produkce plemenných zvířat, zejména pak plemenných beránků, kteří jsou především v užitkových chovech chováni pro hybridizaci jatečních jehňat.

Ve stádě je vedená tzv. “Kniha zdravotních úkonů”, kde se zapisují provedené činnosti související se zdravím stáda. Odčervování se provádí 2 krát ročně, v květnu – na začátku pastevní sezóny, v září – před obdobím připouštění. Odčervovací přípravky se střídají dle doporučení veterinárního lékaře.
Na začátku pastevní sezóny jsou bahnice a plemenný beran preventivě vakcinování proti nakažlivému kulhání ovcí přípravkem Footwax. V květnu a listopadu se rovněž provádí úprava paznehtů. Další úpravy paznehtů se provádějí individuálně podle potřeby. Bahnice jsou před porody vakcinovány přípravkem Covexin 10, rovněž jehňata ve stáří 8 týdnu jsou tímto přípravkem vakcinována. Tímto úkonem se snažím předejít klostridióze a dalším možným onemocněním ve stádě, jedná se o preventivní zákrok.
Vlna je stříhána těsně před ukončením pastevní sezóny, tak aby nedošlo k jejímu znečištění senem při zimním krmení.
V měsíci červnu, po vážení a měření jehňat a po předběžném výběru do plemenitby je prováděn odběr krve a zaslán k rozboru dle “Metodiky kontroly zdraví”.
Běžné zdravotní problémy jsou odstraňovány a komplikované porody řešeny ve spolupráci s místním veterinárním lékařem. Kontrola užitkovosti je prováděná na základě písemné smlouvy se SCHOK v ČR se sídlem v Brně.

Významné masné plemeno, vznikalo od roku 1909 v Nizozemsku na ostrově Texel v Severním moři cílevědomým šlechtěním původních maršových ovcí s anglickými plemeny leicester, lincoln, cotswold a south down. Užitkového typu se dosáhlo koncem 40. a začátkem 50. let minulého století. První dovoz do ČR se uskutečnil v roce 1947 za účelem zušlechtění hrubovlnné valašky a šumavky. V současnosti se v Evropě chová ve dvou užitkových typech: holandský, který je menšího tělesného rámce a typ francouzský většího tělesného rámce. V našich podmínkách je více chovaný typ francouzský. V poslední době se však oba typy začínají prolínat. Zvířata mají silnou kostru, klínovitou hlavu s odstávajícíma ušima. Plemenným znakem je bezrohost u obou pohlaví, středně dlouhý, vlnou porostlý ocas. Vlna je polojemnovlnná, bílá, sortiment B/C-C/D (29–35 µm), rouno polouzavřené, obličej a spodní část končetin porostlé křídově zbarvenou krycí srstí. Mulec široký, upřednostňuje se černý. Uši středně dlouhé, odstávající do stran, mohou být částečně černě pigmentovány (hnědá pigmentace je nežádoucí).
Předností plemene je vynikající zmasilost a výborná kvalita masa, dobré mateřské vlastnosti, mléčnost a ranost. Toto plemeno je považováno za jedno z nejvhodnějších plemen vhodné pro užitkové křížení se všemi ostatními plemeny za účelem zlepšení výkrmnosti a jatečné hodnoty, především proto, že tyto vlastnosti významně přenáší na potomky. Ovce i berani se vyznačují dlouhověkostí, pevnou konstitucí a dobrým zdravím. Plemeno je charakteristické také sezónností říje (vyskytuje se výrazný anestrus, především v období od února do června). Zvířatům nevyhovuje prostředí s velmi krátkou vegetační dobou, horské oblasti s vysokými srážkami a velkou svažitostí terénu a nadměrná stájová vlhkost v době zimního ustájení. Podmínkou vysoké užitkovosti je celoročně kvalitní a vyrovnaná výživa. Plemeno je klidného temperamentu a vhodné především pro oplůtkový způsob pastvy, a to i po celý rok. Živá hmotnost bahnic v dospělosti je 60–85 kg, beranů 90–120 kg. Jehnice při dobrém odchovu je možno zapouštět v 8 měsících věku při hmotnosti 45–50 kg.

• Chov plemenných zvířat
• Chov jatečných zvířat
• Zprostředkovatelská činnost
• Poradenství
• Přeprava zvířat
• Zemědělské práce s traktorem
• Půjčovna jízdních kol
• Agroturistika s ubytováním